Privacy beleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid bepaalt het privacybeleid van Zenith Graphics met betrekking tot de website (hierna: het ‘Privacybeleid’). Aangezien wij uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk willen beschermen, leggen wij in dit Privacybeleid uit hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen behandelen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. . , met zijn wijzigingen en periodieke updates, en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met gegevensverwerking en het vrije verkeer van die gegevens en die Richtlijn 95/46/EG intrekt zodra ze in werking treedt (hierna, de ‘Privacywet’).

Ons Privacybeleid verduidelijkt:

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie we deze delen
Uw rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Zenith Graphics, geregistreerd bij Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0402.650.364

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. De meest recente versie van ons Privacybeleid zal altijd beschikbaar zijn op deze website (www.zenith.graphics).

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie met betrekking tot de aankoop van diensten.
Persoonsgegevens die u ons verstrekt: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u deze gegevens verstrekt in het kader van een open of spontane vacature.
Persoonlijke gegevens die we ontvangen via uw gebruik van onze website of diensten:
Loggegevens: We slaan bepaalde informatie op in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot: Internet protocol adres; browser informatie; De externe website die u heeft doorgestuurd; De pagina’s die u heeft bezocht op onze website; De tijd en datum van elke pagina die u heeft bezocht; Details over hoe u onze diensten gebruikt.
Apparaatgegevens: We kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen, bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie, enz.
Lokale opslag: Met behulp van browser webopslag, toepassingsgegevens caches, en andere mechanismen op uw apparaat, kunnen we informatie verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonlijke informatie)
Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, persoonlijke voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld taal),… (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan, zie ons cookiebeleid).

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Complianz

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie toestemming registratie. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Wordfence

Functioneel

Gebruik

We gebruiken Wordfence voor website veiligheid. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wordfence Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bepalen of de gebruiker is ingelogd

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
cmplz_consenttype
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
wpml-job-list-collapsed
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken je persoonlijke gegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten, te verbeteren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Je persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Met u te communiceren, in het bijzonder door u feedback te geven op de vragen die u via het contactformulier hebt gesteld en om te reageren op uw sollicitaties;
het gebruik van onze diensten op de website te promoten.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen:

Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met andere bedrijven, in tegenstelling tot Zenith Graphics, met uw toestemming. Houd er rekening mee dat de aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen als u op een knop van sociale media drukt. In dat geval is het privacybeleid van die aanbieder van toepassing.
Om juridische redenen: We kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om te voldoen aan een bevel van een bevoegd controlerend orgaan.
Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen alleen persoonsgegevens verwerken in onze opdracht en voor de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Deze entiteiten zijn eveneens gebonden door de Privacywet.

Uw rechten

U kunt ons vragen om gratis de volgende gegevens aan u over te dragen

alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens;
aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens of categorieën ontvangers van persoonsgegevens.

U hebt het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van alle relevante persoonsgegevens die in begrijpelijke vorm worden verwerkt.

Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens, evenals alle persoonsgegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gecorrigeerd.

U kunt ons opdragen uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (mits u een dwingende en legitieme reden kunt opgeven).

In geen geval zullen wij persoonlijke gegevens verwerken met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of persoonlijke gegevens over iemands gezondheid of seksuele leven.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op info@zenith.graphics . Wij zullen u de relevante informatie of reactie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verstrekken, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek als het een verzoek om toegang betreft en 30 dagen nadat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking of een verzoek tot wijziging of verwijdering.

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze website. Laatst bijgewerkt: 19 maart 2021